Informatie

Op deze pagina plaatsen we documenten over Zonnepark Bankhoef. We hebben ook een pagina gemaakt waar we veelgestelde vragen proberen te beantwoorden. Deze pagina vindt u hier.

Informatieavond (14 februari 2020)

Op 14 februari 2020 hielden we een informatieavond over zonnepark Bankhoef. Hieronder vindt u de presentatie die op deze bijeenkomst door ons is gegeven en het verslag van deze informatieavond:

Presentatie Verslag

Beleid gemeente Wijchen (20 februari 2020)

Op 20 februari 2020 heeft de gemeenteraad van Wijchen het beleid voor zonneparken in de gemeente Wijchen vastgesteld. In de 'Visie op zonne-energie' staat aan welke voorwaarden een zonnepark moet voldoen.

Visie op zonne-energie

Ingediend principeverzoek (24 februari 2020)

Op 24 februari 2020 hebben we een principeverzoek ingediend bij de gemeente Wijchen. In dit verzoek beschrijven we het idee voor het zonnepark zoals we dat nu hebben en zoals we dat hebben toegelicht tijdens de informatieavond op 14 februari 2020. In ons verzoek vragen we de gemeente om een principe-uitspraak. Dat betekent dat we vragen hoe de gemeente in principe tegenover dit idee staat. Dat geeft meer inzicht in hoe de gemeente de haalbaarheid van dit initiatief inschat. Als de gemeente een positieve principe-uitspraak doet, betekent het niet dat zeker is dat het zonnepark er komt. Een positieve uitspraak betekent dat we een concreet plan maken voor waarvoor we later een vergunning kunnen aanvragen. Bij de behandeling van die vergunningaanvraag wordt definitief bepaald of het zonnepark er komt of niet. De documenten die horen bij het principeverzoek vindt u hier:

Intakeformulier Toelichting Project- en participatieplan Eerste, voorlopige schets

Selectieleidraad gemeente Wijchen (13 april 2020)

Op 13 april 2020 heeft de gemeente Wijchen een selectieleidraad voor zonneparken gepubliceerd. Dit is een aanvulling op de 'Visie op zonne-energie'. De selectieleidraad geeft aan hoe plannen worden beoordeeld. Er kunnen tot 5 juni 2020 plannen worden ingediend. Dan wordt aan de hand van de criteria in de leidraad bepaald voor welke zonneparken een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd.

Selectieleidraad

Landschappelijk inpassingsplan (5 juni 2020)

Aan de hand van de opmerkingen, vragen, suggesties en zorgen die we sinds januari 2020 ontvingen vanuit de omgeving, is er een eerste ontwerp van het zonnepark gemaakt: het landschappelijk inpassingsplan. Klik hieronder om dit inpassingsplan te lezen en te zien welke maatregelen worden genomen om het zonnepark landschappelijk in te passen en om het een versterking voor de natuur in het gebied te laten zijn.

Landschappelijk inpassingsplan Schets met een toelichting

Ingediend initiatiefplan (5 juni 2020)

Er konden tot 5 juni 2020 plannen voor zonneparken worden ingediend bij de gemeente Wijchen. Aan de hand van de criteria in de leidraad van de gemeente Wijchen voor zonneparken wordt bepaald voor welke zonneparken een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Wij hebben ook een initiatiefplan ingediend, dat kunt u hier lezen. Het landschappelijk inpassingsplan dat u hierboven kunt inzien, is onderdeel van het initiatiefplan.

Initiatiefplan Zonnepark Bankhoef

Quick scan ecoloog (5 juni 2020)

Om goed te weten welke flora en fauna in het gebied leven, heeft een ecoloog een eerste inventarisatie gemaakt - een zogeheten quick scan. Hieruit komen eerste aandachtspunten en adviezen voor vervolgonderzoek. Deze quick scan kunt u hieronder lezen.

Quick scan ecologie

Brief en brochure naar omwonenden (27 juli 2020)

Op 27 juli 2020 hebben we alle adressen binnen circa een kilometer (circa 450 adressen) rondom het zonnepark een brief en brochure gestuurd over Zonnepark Bankhoef. Hieronder vindt u deze brief en brochure.

Brief Brochure

Informatieavond (27 oktober 2020)

Op 27 oktober 2020 hielden we een informatieavond over Zonnepark Bankhoef. Hieronder vindt u de presentatie die op deze bijeenkomst door ons is gegeven en het verslag van deze informatieavond.

Presentatie Verslag

Informatieavond (6 mei 2021)

Presentatie Verslag

Landschappelijk inpassingsplan (september 2022)

Na overleg met onder andere de provincie is het landschappelijk inpassingsplan in september 2022 aangepast. Voor dit landschappelijk inpassingsplan is in september 2022 een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Wijchen.

Landschappelijk inpassingsplan Plattegrond zonnepark op groot formaat