Over ons

Zonnepark Bankhoef is een gezamenlijk initiatief van Energiecoöperatie Leur e.o. en duurzaam energiebedrijf Pure Energie. We werken op gelijkwaardige basis samen in dit zonnepark. Het plan is dat zowel de energiecoöperatie als Pure Energie eigenaar wordt van 50 procent van het zonnepark. Via Energiecoöperatie Leur e.o. kunnen bijvoorbeeld inwoners uit de omgeving mee-investeren in het zonnepark en zijn dan via de coöperatie samen mede-eigenaar van Zonnepark Bankhoef. Hieronder stellen we onszelf voor.

Energiecoöperatie Leur e.o.
Energiecoöperatie Leur e.o. (ECL) is in mei 2015 opgericht, als uitvloeisel van het initiatief Energiek Leur. Tot op heden is ECL de enige energiecoöperatie in de gemeente en niet zonder succes. Het begon voor ECL met een zonneakker van 200 panelen in de weide van woonzorgboerderij De Hagert in Leur. De leden hebben zelf hun zonnepaneel de weide ingedragen en geïnstalleerd. ECL heeft inmiddels ruim 150 leden die bijna uitsluitend uit de gemeente Wijchen komen.

Ongeveer een half jaar na het eerste project is het zonnedak op sociaal, cultureel en educatief centrum ’t Mozaïek in bedrijf genomen en in 2017 het zonnedak op Sportcentrum Arcus. Deze zonnedaken zijn in nauwe samenwerking met de gemeente Wijchen gerealiseerd. De gemeente is immers eigenaar van de beide gebouwen. Hierdoor heeft ECL een goede relatie opgebouwd en zijn een vaste partner geworden in de plannen voor de energietransitie in de gemeente.

ECL heeft recent nog twee gebouwen die in beheer van de gemeente zijn van zonnepanelen voorzien. De multifunctionele accommodatie De Suikerberg en het wijkcentrum ’t Achterom leveren vanaf juni 2020 groene elektriciteit, waardoor de gemeente weer een stukje duurzamer is geworden. Al deze projecten zijn gefinancierd met geld uit de directe omgeving van de ECL-leden. Zij plukken hier de vruchten van. Al deze ECL-projecten bij elkaar leveren voor bijna 300 huishoudens elektriciteit.

Pure Energie
Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf. Al ruim 25 jaar werkt het bedrijf aan het verduurzamen van Nederland door eigen windmolens en zonneparken te realiseren. Iedereen die wil – zowel particulier als bedrijf –, kan de groene stroom uit deze windmolens en zonneparken afnemen. Dit kan door klant te worden van Pure Energie. Zo heeft Pure Energie kennis van alle facetten in het realiseren van duurzame energie: van locatieonderzoek, planologische procedure en omgevingsproces tot bouw en beheer van de windmolens en zonneparken en het leveren van de groene stroom. Pure Energie levert klanten niet meer stroom dan het zelf opwekt met de eigen windmolens en zonneparken die alleen in Nederland staan. Daardoor is het inmiddels jaren achtereen uitgeroepen tot groenste energieleverancier van Nederland.

In de ontwikkeling van nieuwe wind- en zonneparken zoekt Pure Energie altijd de samenwerking met de omgeving. Dat houdt onder andere in dat Pure Energie in veel projecten samenwerkt met een lokale energiecoöperatie. Via die coöperatie kan de omgeving mede-eigenaar worden van het wind- of zonnepark, conform het streven voor lokaal eigendom uit het landelijke Klimaatakkoord. Pure Energie streeft naar een gelijkwaardige samenwerking met de omgeving.