Stand van zaken

Laatste update: 24 november 2022
Een overzicht van de nieuwsberichten vindt u onderaan deze pagina.

Besluitvorming gemeente over omgevingsvergunning

We hebben de omgevingsvergunning voor Zonnepark Bankhoef aangevraagd bij de gemeente Wijchen. Het college van B en W heeft hier positief over besloten en de ontwerp omgevingsvergunning voorgelegd aan de gemeenteraad voor het afgeven van een ontwerp verklaring van geen bedenkingen. De gemeenteraad stemde op 24 november 2022 unaniem in met het afgeven van deze verklaring. Het college van B en W kan nu de ontwerp omgevingsvergunning verlenen en ter inzage leggen.

Lees meer over de stand van zaken in de nieuwsberichten onderaan deze pagina.