Stand van zaken

Laatste update: 26 april 2021
Een overzicht van de nieuwsberichten vindt u onderaan deze pagina.

Bezig met vergunningaanvraag

Het definitieve landschappelijk inpassingsplan - hoe komt het zonnepark eruit te zien? - is klaar. Dat plan vormt de basis voor de overige documenten die nodig zijn om een vergunning te kunnen aanvragen. Die documenten ronden we nu zo snel mogelijk af zodat we een vergunning voor het zonnepark bij de gemeente Wijchen kunnen aanvragen. 
Lees meer over de actuele stand van zaken in de nieuwsberichten onderaan deze pagina.