Werkgroep praat over landschap en ecologie

24 mei 2020

Op 7 mei 2020 kwam de werkgroep voor Zonnepark Bankhoef voor de tweede keer – digitaal – bij elkaar. Het ging in dit overleg hoofdzakelijk over de landschappelijke inpassing van het zonnepark en ecologische maatregelen. Onder andere aan de hand van de kaders uit het beleid van de gemeente Wijchen is een eerste, globaal ontwerp van het zonnepark gemaakt. Dit is toegelicht aan de werkgroep en vanuit de werkgroep kwamen er vragen, opmerkingen en suggesties.

Dit is samen met opmerkingen uit bijvoorbeeld de informatieavond van 14 februari 2020 meegegeven aan het adviesbureau dat het eerste ontwerp heeft gemaakt. Er wordt nu een tweede versie van het ontwerp gemaakt. Het streven is dat dit aangepaste ontwerp in de volgende bijeenkomst van de werkgroep op 26 mei wordt besproken.

De presentatie en het verslag van het werkgroepoverleg van 7 mei staan op deze website, klik daarvoor hier. Hierbij staat ook een kort verslag van een overleg met IVN Rijk van Nijmegen en een inwoner van Hernen, enkele dagen na de bijeenkomst van de werkgroep. IVN miste door een misverstand het overleg en de inwoner van Hernen meldde zich kort daarna aan als geïnteresseerde. Daarom is enkele dagen later ook met hen gesproken over het eerste ontwerp.

Samenwerking Energiecoöperatie Leur e.o. en Pure Energie

Een onderdeel van het plan voor Zonnepark Bankhoef is dat de omgeving er mede-eigenaar van kan worden. Energiecoöperatie Leur e.o. (ECL) en Pure Energie hebben sinds enkele maanden contact om dat concreet te maken: ECL kan mede-eigenaar worden en via ECL kunnen inwoners lid worden, mee-investeren in het zonnepark en er zo mede-eigenaar van zijn.
Het bestuur van ECL heeft uitgesproken het plan te zien zitten en een samenwerkingsovereenkomst aan te willen gaan met Pure Energie. Dit voornemen is voorgelegd aan de leden via een peiling. Uit deze peiling blijkt dat een meerderheid van de leden dit voornemen steunt. ECL en Pure Energie hebben nu overleg over een dergelijke overeenkomst.

Het bestuur van ECL en Pure Energie hebben intussen veel overleg over het initiatiefplan dat uiterlijk 5 juni moet worden ingediend bij de gemeente Wijchen. Lees meer daarover in de nieuwsbrief van 29 april 2020, onder het kopje ‘Beleid en selectieleidraad gemeente Wijchen’.