Zonnepark Bankhoef geselecteerd door gemeente

08 september 2020 Matthijs Oppenhuizen

Ons plan voor Zonnepark Bankhoef is geselecteerd door de gemeente Wijchen. Dit betekent dat we nu verder richting procedure gaan (indienen tijdelijke omgevingsvergunning). De komende tijd werken we het huidige plan verder in detail uit. Als dat plan klaar is, dienen we formeel een aanvraag voor een vergunning in bij de gemeente.

Eerst neemt het college van burgemeester en wethouders hierover een besluit. Als het college de vergunning wil verlenen, wordt dat voorgelegd aan de gemeenteraad van Wijchen die hier een besluit over neemt. Dan is definitief duidelijk of het zonnepark er komt.
Meer hierover leest u in dit nieuwsbericht van de gemeente Wijchen.
Het huidige plan dat we de komende tijd nader uitwerken, vindt u op onze website.

Informatieavond in voorbereiding

Graag blijven we de omgeving betrekken bij het verder uitwerken van het plan. Zo is er op 8 september een nieuw overleg van de werkgroep waarmee het plan tot nu toe ook is besproken. Verslagen van de overleggen van de werkgroep vindt u op onze website, klik daarvoor hier.

Verder bereiden we een informatieavond voor om iedereen die hierin geïnteresseerd is bij te praten over de stand van zaken en vervolgstappen. Dan horen we ook graag uw vragen, reacties en opmerkingen. Als we een datum hebben gekozen voor deze informatieavond, laten we dat weten via onder andere onze nieuwsbrief en website.

Via de nieuwsbrief en website houden we u op de hoogte van de voortgang van het plan, delen we het gedetailleerde plan en houden we u op de hoogte van de voortgang van de aanvraag en besluitvorming over de vergunning voor het zonnepark. We kunnen nu nog niet exact aangeven wanneer we de vergunning kunnen aanvragen, maar het uitwerken van het plan neemt in elk geval minimaal enkele maanden in beslag. Als er meer duidelijkheid is over de planning, melden we dat.