Eerste ontwerp van het zonnepark

05 juni 2020

Aan de hand van de opmerkingen, vragen, suggesties en zorgen die we sinds januari 2020 ontvingen vanuit de omgeving, is er een eerste ontwerp van het zonnepark gemaakt: het landschappelijk inpassingsplan. Dit plan staat samen met een schets op deze website, klik daarvoor hier.

Minimaal zes hectare voor landschap en natuur

Het landschappelijk inpassingsplan besteedt veel aandacht aan natuur en landschap. Dat komt terug in onder andere de volgende maatregelen:

 • Van het 25 hectare grote plangebied wordt tenminste 25 procent gebruikt voor landschappelijke inpassing en ecologische maatregelen. Dat betekent dat hier geen zonnepanelen komen. Dat is in totaal minimaal zes hectare aan landschappelijke inpassing en ecologische maatregelen. Een eerste inschatting is bovendien dat in het huidige ontwerp een nog hoger percentage van het plangebied hiervoor wordt benut.
 • Een haag rondom het zonnepark neemt het directe zicht op de zonnepanelen weg.
 • Het hoogste punt van de zonnepanelen wordt twee meter.
 • De panelen zijn op het zuiden gericht. Daardoor is er ruimte tussen de rijen panelen en valt er zonlicht en regen op de bodem.

Hieronder staat een doorsnede van het zonnepark. De haag komt om het zonnepark en wordt even hoog als de panelen (tekst loopt door onder de afbeelding):

Doorsnede

Andere maatregelen op het gebied van landschap en natuur die in het ontwerp zijn verwerkt, zijn onder andere:

 • Extra bomen aan de noordkant beperken het zicht vanaf de hoger gelegen Hernenseweg.
 • Bestaande bomen in het gebied blijven staan.
 • De haag en nieuwe bomen bestaan uit inheemse, vruchtdragende soorten.
 • Het hek om het zonnepark komt aan de binnenkant van de haag, zodat dit niet is te zien.
 • Er wordt struweel geplant en kruidenrijk grasland ingezaaid.
 • Openingen in het hek zorgen dat klein wild (dassen, hazen, marters) in het zonnepark kan komen. Dat kan door de onderste 15 centimeter van het hek open te houden of buizen door het hek te plaatsen die als faunapassages werken.
 • In het zonnepark worden poelen met natuurvriendelijke oevers aangelegd.
 • Een bestaande sloot van ruim 200 meter lang krijgt ook een natuurvriendelijke oever.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een natuurvriendelijke oever (tekst loopt door onder de afbeelding): 

Natuurvriendelijke oever

Ontwerp besproken met de werkgroep

De werkgroep voor Zonnepark Bankhoef besprak op 26 mei 2020 het landschappelijk inpassingsplan. De vragen, opmerkingen en suggesties van de werkgroep leest u in het verslag van dit overleg dat ook op de website staat. Klik daarvoor hier.

Schets

In het landschappelijk inpassingsplan staan alle maatregelen beschreven. Deze teksten zijn vertaald naar een schets van het zonnepark. Hieronder ziet u deze schets (tekst loopt verder onder de afbeelding). 

2020 06 03 Ontwerp ZP Bankhoef

Initiatiefplan ingediend bij de gemeente

Zoals gemeld in de nieuwsbrief van 29 april 2020 konden tot 5 juni 2020 plannen voor zonneparken worden ingediend bij de gemeente Wijchen. Energieco√∂peratie Leur e.o. en Pure Energie hebben de afgelopen tijd samen gewerkt aan een initiatiefplan en hebben dit onlangs samen ingediend bij de gemeente. Het initiatiefplan beschrijft uitgebreid het initiatief en het landschappelijk inpassingsplan is een belangrijk onderdeel van het plan.

De gemeente beoordeelt nu alle initiatiefplannen die zijn ingediend. Volgens de huidige planning wordt eind juli 2020 bekend welk zonnepark of welke zonneparken een omgevingsvergunning mogen aanvragen. We houden u via de nieuwsbrief en website op de hoogte van de voortgang.