Verslag en presentatie digitale informatieavond

10 november 2020

De presentatie en het verslag van de informatieavond van 27 oktober staan op deze website.

Verslag en presentatie digitale informatieavond
Op 27 oktober 2020 hielden we een digitale informatieavond over Zonnepark Bankhoef. Zoals toegezegd staan de presentatie die is gegeven en een verslag van de informatieavond op onze website. Klik daarvoor hier.

Informatie over geluid en reflectie van licht
In het verslag wordt ook informatie gegeven over geluid en de reflectie van licht door de zonnepanelen. Een vraag die daarover tijdens de informatieavond werd gesteld, konden we op dat moment niet goed beantwoorden. Zoals toegezegd hebben we deze informatie opgenomen in het verslag.

Aanmeldingen voor werkgroep
Naar aanleiding van de informatieavond hebben enkele inwoners zich aangemeld voor de werkgroep, om zo mee te denken over het plan. Een volgende bijeenkomst van de werkgroep staat nog niet gepland, maar die volgt uiteraard zeker nog. Informatie die wordt gedeeld met de werkgroep en verslagen van de overleggen blijven we delen via onze website.
Mocht u ook interesse hebben in de werkgroep, dan kunt u contact met ons opnemen via info@zonneparkbankhoef.nl.

We houden u op de hoogte
We werken de komende tijd het plan verder uit. Als er weer ontwikkelingen zijn te melden, hoort u dat in elk geval via de nieuwsbrief en onze website.