Informatieavond over Zonnepark Bankhoef

15 januari 2020

Het idee voor Zonnepark Bankhoef verkeert nog in een pril stadium. Een formele procedure om een vergunning te verkrijgen zodat we dit zonnepark kunnen realiseren, is nog niet begonnen. We betrekken graag eerst de omgeving hierbij. Wel hebben we dit idee kenbaar gemaakt aan de gemeente Wijchen. Het lijkt op het eerste gezicht te voldoen aan de eisen die de gemeente stelt aan zonneparken als het gaat om onder andere locatiekeuze, mogelijkheden voor landschappelijke inpassing en betrokkenheid van de omgeving.

Informatieavond

Als één van de eerste stappen voor dit zonnepark organiseren we een informatieavond waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Deze wordt gehouden op:

Datum: 14 februari 2020.
Locatie: dorpshuis De Mijlpaal, Tunnelpad 3 in Hernen.
Tijd: start om 19.00 uur, inloop vanaf 18.30 uur.

Tijdens deze bijeenkomst kunnen we een nadere toelichting geven op dit initiatief en visualisaties laten zien van hoe het zonnepark eruit kan zien. Daarnaast zijn we benieuwd naar uw vragen, opmerkingen en suggesties. Ook bespreken we graag met u de mogelijkheden die er zijn voor landschappelijke inpassing en financiële participatie, en zijn benieuwd naar uw suggesties hiervoor.

Via onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de voortgang, klik onderaan deze pagina om u aan te melden voor deze nieuwsbrief.