Eerste overleg over concreet plan

25 maart 2020

Onder andere tijdens de informatieavond op 14 februari en in de nieuwsbrief van 25 februari stelden we voor om een werkgroep in te richten. Daarin kunnen we samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven bespreken welke wensen, vragen of zorgen er zijn met betrekking tot het zonnepark. Vervolgens kunnen we samen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in het plan daaraan tegemoet te komen. Na de informatieavond hebben we direct omwonenden van het zonnepark hierover nog een brief gestuurd, met de uitnodiging zich hiervoor aan te melden.

Het aantal aanmeldingen voor de werkgroep is beperkt gebleven tot twee: Leefbaarheidsgroep Hernen – Leur en IVN Rijk van Nijmegen willen hieraan deelnemen. Daarom gaan we binnenkort in overleg met deze organisaties over een concreet plan. Overigens volgen we hierbij uiteraard de richtlijnen in verband met de uitbraak van het coronavirus. We proberen daarom een eerste overleg via een videoverbinding te laten verlopen.

Overige reacties nemen we mee

Behalve de inbreng van de Leefbaarheidsgroep en IVN betrekken we ook de overige inbreng die we hebben gekregen mee bij het maken van het concrete plan. Dat zijn onder andere de opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de informatieavond, e-mails die we hebben gekregen en gesprekken die we hebben gevoerd met enkele direct omwonenden.
Wie nog vragen, suggesties of aandachtspunten heeft voor ons, kan deze melden via info@zonneparkbankhoef.nl of door te bellen met Matthijs Oppenhuizen op 06-57870755.

Concreet plan delen we met u

We gaan dus nu aan de slag om het plan voor het zonnepark concreet te maken. Daardoor wordt preciezer duidelijk hoe het eruit komt te zien en welke maatregelen we nemen op het gebied van landschap en natuur. Als dit plan klaar is, delen we dat met u, onder andere via onze nieuwsbrief.