Het idee

Zonnepark Bankhoef is een initiatief van Energiecoöperatie Leur e.o. en duurzaam energiebedrijf Pure Energie. We hebben een plan voor een zonnepark van 25 hectare groot nabij Hernen en Leur, in de gemeente Wijchen. Met dit zonnepark wordt veel duurzame elektriciteit opgewekt, maar het geeft ook een impuls aan het landschap en de natuur in het gebied.

Locatie

De locatie van Zonnepark Bankhoef ligt parallel aan de snelweg A50. Het gebied ligt ten westen van Leur en ten oosten van de snelweg, in de gemeente Wijchen. Aan de zuidkant bevindt zich Knooppunt Bankhoef en aan de noordkant de kern Hernen. Het gebied wordt aan de zuidkant begrensd door De Bankhoeve en aan de oost- en noordkant door de Hernenseweg. Op onderstaande plattegrond is de locatie van het zonepark geel aangegeven (tekst loopt door onder de plattegrond):

 

2019 09 30 PlattegrondBankhoef1

Samen met de omgeving

In samenspraak met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben we een concreet plan gemaakt. Met de omgeving hebben we gesproken over onder andere de inrichting en landschappelijke inpassing van het zonnepark, hinderbeperking en financiële participatie.

Op de volgende manier participeert de omgeving in Zonnepark Bankhoef:

1. Werkgroep
Er is een werkgroep ingericht waaraan inwoners en maatschappelijke organisaties uit de omgeving deelnemen. Samen met de deelnemers bespraken we het plan en haalden bijvoorbeeld wensen voor de inrichting van het zonnepark op. Zo konden we in samenspraak met de omgeving een concreet plan maken. Het overleg met de werkgroep blijft doorgaan, onder andere over het omgevingsfonds. Wie wil deelnemen aan de werkgroep, kan contact opnemen via info@zonneparkbankhoef.nl

2. Lokaal eigenaarschap
Energiecoöperatie Leur e.o. en Pure Energie werken op gelijkwaardige basis samen in dit zonnepark. Het plan is dat zowel de energiecoöperatie als Pure Energie eigenaar wordt van 50 procent van het zonnepark. Via Energiecoöperatie Leur e.o. kunnen bijvoorbeeld inwoners uit de omgeving mee-investeren in het zonnepark en zijn dan via de coöperatie samen mede-eigenaar van Zonnepark Bankhoef. 

3. Omgevingsfonds
Verder stellen we een omgevingsfonds beschikbaar. We stellen 15 jaar lang 0,50 euro per opgewekte MWh per jaar (= 1000 kilowattuur) ter beschikking aan de omgeving. Ter illustratie: als het zonnepark in een jaar 27 miljoen kWh opwekt, gaat er dat jaar 13.500 euro naar het omgevingsfonds. Waar dit omgevingsfonds voor wordt gebruikt, bepaalt in grote mate de omgeving zelf en dat bespreken we ook graag met betrokkenen zoals de werkgroep.

Veel duurzame electriciteit

Pas als het zonnepark wordt gerealiseerd, kunnen we preciezer inschatten hoeveel elektriciteit het zonnepark jaarlijks opwekt. Maar kijkend naar de ontwikkelingen - zonnepanelen worden steeds krachtiger en efficiënter -, verwachten we dat het mogelijk kan zijn dat we circa 27 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar opwekken. 

Ter vergelijking: in 2019 werd in de gemeente Wijchen bijna 183 miljoen kWh gebruikt. Als Zonnepark Bankhoef per jaar circa 27 miljoen kWh opwekt, is dat ruim 14 procent van het totale huidige elektriciteitsverbruik in de gemeente.

Aandacht voor das en kamsalamander

Het totale plangebied is circa 25 hectare groot. In het definitieve plan komen boven de helft van dat plangebied geen zonnepanelen. Die ruimte is bestemd voor landschappelijke en natuurlijke elementen. Dit zorgt ervoor dat omwonenden het zonnepark niet of nauwelijks zien, en dat de natuur in het gebied zelf én de omgeving wordt versterkt. Het definitieve plan versterkt de zogeheten ecologische verbindingszone waar het plangebied onderdeel van is. Er is met name aandacht voor de das en kamsalamander in het landschappelijk inpassingsplan van dit zonnepark. Lees meer hierover in dit nieuwsbericht.

Energiecoöperatie Leur e.o.

Energiecoöperatie Leur e.o. (ECL) is in mei 2015 opgericht, als uitvloeisel van het initiatief Energiek Leur. Tot op heden is ECL de enige energiecoöperatie in de gemeente en niet zonder succes. Het begon voor ECL met een zonneakker van 200 panelen in de weide van woonzorgboerderij De Hagert in Leur. De leden hebben zelf hun zonnepaneel de weide ingedragen en geïnstalleerd. ECL heeft inmiddels ruim 150 leden die bijna uitsluitend uit de gemeente Wijchen komen.

Ongeveer een half jaar na het eerste project is het zonnedak op sociaal, cultureel en educatief centrum ’t Mozaïek in bedrijf genomen en in 2017 het zonnedak op Sportcentrum Arcus. Deze zonnedaken zijn in nauwe samenwerking met de gemeente Wijchen gerealiseerd. De gemeente is immers eigenaar van de beide gebouwen. Hierdoor heeft ECL een goede relatie opgebouwd en zijn een vaste partner geworden in de plannen voor de energietransitie in de gemeente.

ECL heeft recent nog twee gebouwen die in beheer van de gemeente zijn van zonnepanelen voorzien. De multifunctionele accommodatie De Suikerberg en het wijkcentrum ’t Achterom leveren vanaf juni 2020 groene elektriciteit, waardoor de gemeente weer een stukje duurzamer is geworden. Al deze projecten zijn gefinancierd met geld uit de directe omgeving van de ECL-leden. Zij plukken hier de vruchten van. Al deze ECL-projecten bij elkaar leveren voor bijna 300 huishoudens elektriciteit.

Pure Energie

Pure Energie is een duurzaam energiebedrijf. Al 25 jaar werkt het bedrijf aan het verduurzamen van Nederland door eigen windmolens en zonneparken te realiseren. Iedereen die wil – zowel particulier als bedrijf –, kan de groene stroom uit deze windmolens en zonneparken afnemen. Dit kan door klant te worden van Pure Energie. Zo heeft Pure Energie kennis van alle facetten in het realiseren van duurzame energie: van locatieonderzoek, planologische procedure en omgevingsproces tot bouw en beheer van de windmolens en zonneparken en het leveren van de groene stroom. Pure Energie levert klanten niet meer stroom dan het zelf opwekt met de eigen windmolens en zonneparken die alleen in Nederland staan. Daardoor is het inmiddels jaren achtereen uitgeroepen tot groenste energieleverancier van Nederland.